26.11.2021

#poznaj_Blockhaus.

Bezpieczeństwo i komfort Mieszkańców na realizowanych Inwestycjach jest dla nas kluczową sprawą.

Podczas realizacji używamy wyłącznie sprawdzonych technologii i materiałów budowlanych. Korzystamy również z dostępnych instrumentów zabezpieczeń finansowych dla naszych Klientów, a cały proces zakupowy możliwie upraszczamy stosując przejrzyste i czytelne zasady współpracy pomiędzy każdą ze Stron.

  • Podczas całego procesu zakupowego, a także po sprzedaży do Państwa dyspozycji pozostaje dedykowany Opiekun Inwestycji. W jasny sposób przedstawi ofertę, zasady współpracy oraz wartości, którymi kierujemy się realizując projekty deweloperskie. W ramach wsparcia po-sprzedażowego pomoże w pierwszych dniach eksploatacji lokalu, a także zrealizuje Państwa ewentualne uwagi bądź zastrzeżenia do lokalu. 

  • Podczas zawierania umów kierujemy się zasadami fair play - nie pobieramy zaliczek czy zadatków. W odróżnieniu od utrwalonych praktyk na rynku pierwotnym, zawiązujemy Umowy Deweloperskie wyłącznie w przypadku uzyskania przez Klientów pozytywnej decyzji kredytowej, nigdy wcześniej. Nie nakładamy kar umownych w przypadku rezygnacji z zakupu ani także nie warunkujemy transakcji od innych czynników zewnętrznych.


We are create better space for your life.
We are Blockhaus. 🖤